De gids voor de beste internetaanbiedingen

Inschrijven

Verspil geen tijd met het zoeken op het internet naar de beste optie. Meld je nu aan en ontvang eenvoudig de beste aanbiedingen van internet rechtstreeks in uw e-mail box.
Hierbij machtig ik de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens de overeenkomstig privacybeleid en de algemene voorwaarden van een WowZard
I agree to receive commercial comunication by email from WowZard

Wat is een WowZard?


WowZard is een online programma dat het web volgt op zoek naar de beste aanbiedingen en kansen en deze vervolgens verzamelt en rechtstreeks in de e-mailbox van hun gebruikers verzendt. Dankzij de technologie en de ontwikkeling van een grote hoeveelheid gegevens per dag, WowZard kan precies vinden wat uw gebruikers op elk gewenst moment nodig hebben. WowZard verzendt elke dag een e-mail met de beste gevonden aanbiedingen. Soms kan WowZard meer dan één dagelijkse e-mail sturen wanneer het een andere geweldige kans ontdekt die zijn gebruikers niet kunnen missen.

Op een dag kan het een exotische reis zijn naar een plek waar je nog nooit bent geweest. Of ook een romantisch weekend in een charmante Europese hoofdstad. Als u zich op een andere dag moe en gestrest voelt dan kan WowZard een korting vinden voor massage of een wellnesscentrum bij u in de buurt. En bent u bezig met sparen? Dan zal WowZard de beste manier zijn om hen te investeren met de compensatie die past bij uw risicocapaciteit. Of als u gewoon een seizoenswissel wilt ... WowZard stuurt u de meest onmisbare kortingen en aanbiedingen om altijd in de mode te zijn.

Privé beleid


De WowZard-site die toegankelijk is via de volgende link wowzard.be wordt uitgegeven door het bedrijf LOUDINGADS SL, gevestigd op Carrer Buenos Aires 38, Entresuelo F, 08029 Barcelona, Spanje, Verenigd Koninkrijk, geregistreerd onder nummer B67185363 en vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, mevrouw LOUDINGADS SL. Dit privacybeleid informeert u op een transparante manier over ons beleid met betrekking tot de beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid van de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt wanneer u op de site surft.

1. Overzicht

LOUDINGADS SL is een internationaal bedrijf dat actief is op het gebied van digitale marketing en gespecialiseerd is in het genereren van inkomsten met publiek. Haar hoofdactiviteit is het genereren van gekwalificeerde leads en de marketing aan adverteerders van het recht om databases te gebruiken voor commerciële prospectiedoeleinden.

Door de sites te bezoeken, die zijn gepubliceerd door het bedrijf LOUDINGADS SL en gebruik te maken van de aangeboden diensten, erkent de gebruiker dit Algemeen Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en begrepen, evenals de praktijken van het verzamelen van toestemming, verzameling en verwerking van de informatie die in dit document wordt beschreven.

LOUDINGADS SL verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, door zich publiekelijk te committeren en zich te houden aan de Algemene Gegevensbeschermingsverordeningen en de Verordening Gegevensbeschermingswet (EU) 2016/679, bekend als de Algemene gegevensbescherming Verordening (“AVG”) en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd door wet 2018-493 van 20 juni 2018 (“Wet bescherming persoonsgegevens en vrijheden”).

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, LOUDINGADS SL tracht:

 • alleen eerlijke en wettelijk verzamelde gegevens te behandelen;
 • de verzamelde gegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden te behandelen;
 • alleen relevante en relevante gegevens die niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking te behandelen;
 • alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, met name om te voorkomen dat ze vervormen, veranderen of beschadigen;
 • deze gegevens niet aan derden buiten het bedrijf bekend te maken zonder de personen hiervan op de hoogte te stellen.

2. Intellectuele eigendom van onze site

Onze site-inhoud, de algemene structuur, de boomstructuur, de tekstuele inhoud, de afbeeldingen en de logo’s waarvan de site is samengesteld, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf LOUDINGADS SL. Elke vertegenwoordiging, geheel of gedeeltelijk, van deze site of de inhoud ervan, op elk medium, voor een collectief of professioneel gebruik, zelfs intern in het bedrijf, door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming LOUDINGADS SL is verboden en vormt een inbreuk gepleegd door artikelen L.335-2 en volgende van de Code van de Intellectuele Eigendom, zo ook schendt de overtreding van deze bepalingen de overtreder en alle personen die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke en civielrechtelijke straffen voorzien door de Franse wet.

Contactinformatie voor de persoon die verantwoordelijk is voor behandelingen

 • Behandelingsmanager: mevrouw LOUDINGADS
 • Contact e-mail: database@loudingads.com
 • Onderaannemer die de site en gegevens host
 • Bedrijf: OVH.com,
 • Type: LLC
 • SIRET:
 • Geregistreerd kantoor: 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260, V.S.

3. Aanwijzing van een DPO-DPO bij de CNIL

LOUDINGADS SL heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Zijn missie is om ervoor te zorgen voor een strikte onafhankelijke naleving van de wet die de bescherming van persoonlijke gegevens regelt voor onze werknemers, onze klanten, onze kandidaten en voor al onze leveranciers en partners.

Het zorgt er voortdurend voor dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de fysieke en logische beveiliging van de gegevens van de mensen te behouden om te voorkomen dat dergelijke zaken worden aangetast, vervormd of beschadigd.

4. Verzameling en gebruik van verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen door LOUDINGADS SL worden verzameld en / of verwerkt wanneer u zich registreert voor een wedstrijd of zich abonneert op een aanbieding via een van de sites die we publiceren of via de site van een van onze partners.

5. Juridische basis van onze gegevensverwerking

We hebben het recht om uw gegevens alleen te verwerken vanaf het moment dat:

 • waar u ons expliciet toestemming geeft door het vakje “Ik accepteer …” (of een andere soortgelijke vermelding) te valideren die aanwezig is in de vorm van het verzamelen van de toestemming. Dan, als we een contractuele relatie hebben, zal de verwerking legitiem en noodzakelijk zijn bij de follow-up van deze laatste, voor zover u partij bent bij of betrokken bent bij de uitvoering van precontractuele of contractuele maatregelen die met ons zijn ondernomen.

6. Doel van de verzameling

Het bedrijf LOUDINGADS SL gebruikt de persoonlijke gegevens die het rechtstreeks door Gebruikers of indirect uitsluitend door haar partners is toevertrouwd:

 • Voor de verwerking van verzoeken om informatie verzonden via de website;
 • Om telefonisch of elektronisch (e-mail) contact op te nemen met de mensen die contact met hem hebben opgenomen;
 • Om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen op basis van uw interesses, rechtstreeks of via onze geselecteerde partners;
 • Om onze databases bij te werken;
 • Voor LOUDINGADS SL en / of haar partners om u nieuwsbrieven te sturen waarop u zich hebt ingeschreven;
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en die betrekking hebben op de opslag en verwijdering van verzamelde en verwerkte gegevens.

7. Categorieën van verzamelde gegevens

We zullen nooit van invloed zijn op uw privacy of uw reputatie met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt voor verkeerd gebruik, en meer in het algemeen tegen elke mogelijke handeling. LOUDINGADS SL kan desalniettemin indirect via uw partners informatie van u verzamelen. In dit geval zorgt het LOUDINGADS SL-bedrijf er samen met zijn partners voor dat u ermee instemt dat een dergelijke verzameling wordt gemaakt.

LOUDINGADS SL is ook voorzichtig om alleen gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor het vermelde doel van de verschillende behandelingen die door het bedrijf worden geïmplementeerd.

Als onderdeel van zijn commerciële activiteiten worden de volgende gegevens verzameld van gebruikers:

 • Naam; Voornaam; Beleefdheid
 • Geboortedatum ;
 • E-mailadres ;
 • Postcode ;
 • IP-adres, dat een identificatienummer is van een aangesloten apparaat naar een netwerk met behulp van het internetprotocol;
 • TimeStamp, waarmee u een datum / ime kunt koppelen aan een gegevens / actie op het verbonden apparaat;
 • Verzameling-URL, het adres van een site of een internetpagina.
 • Het postadres.

8. Informatie over kinderen

De Sites uitgegeven door LOUDINGADS SL zijn bedoeld voor een groot publiek. Ook is het bedrijf LOUDINGADS SL niet bedoeld om gegevens van kinderen van 15 jaar te verzamelen. In het geval dat een 15-jarig kind persoonlijke gegevens verzendt naar LOUDINGADS SL via de sites die het publiceert, zal LOUDINGADS SL alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de verzonden gegevens worden verwijderd en / of vernietigd.

9. Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve voor het enige doel dat u hebt aanvaard bij het verzamelen van uw toestemming.

(i) Intern voor het bedrijf

De personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonlijke informatie zijn:

 • het uitvoerend personeel van LOUDINGADS SL;
 • medewerkers die verantwoordelijk zijn voor deliverability en databaseverwerking

(ii) Extern aan het bedrijf

 • Geautoriseerde derden;
 • Onderaannemers voor het hosten van gegevens
 • Onderaannemers voor het routeren van nieuwsbrieven
 • In het kader van haar handelsbetrekkingen met haar partners.

LOUDINGADS SL kan uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan derden in de volgende specifieke omstandigheden:

 • bij wet, in het kader van gerechtelijke procedures, geschillen en / of een verzoek van overheidsinstanties in het land waar u woont of anderszins;
 • openbaarmaking is noodzakelijk voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of ander openbaar nut;
 • in geval van een herstructurering, toewijzing, fusie of verkoop aan de betreffende derde partij.

10. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

In het geval dat uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie, zorgen wij ervoor dat:

 • Persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan erkende landen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.
 • Persoonlijke gegevens worden overgedragen aan entiteiten die zijn gecertificeerd onder het Privacy bescherming.
 • Voor persoonsgegevens die worden overgedragen buiten de landen die door de ICO zijn erkend als een voldoende beschermingsniveau, zullen we mechanismen gebruiken die passende waarborgen bieden zoals voorzien door de toepasselijke regelgeving, en in het bijzonder de contractuele clausules over de adoptiestandaard.

11. Houdbaarheid van uw gegevens

LOUDINGADS SL zal, met inachtneming van de huidige wetgeving, alleen de persoonlijke gegevens van kandidaten en prospects bewaren voor de duur die nodig is voor de verwerking van projecten, en maximaal een jaar.

De persoonlijke gegevens van de klanten worden maximaal vijf jaar na het einde van de contractuele relatie in actieve basis bewaard.

De gegevens verzameld van de betrokkenen via de inzendingen voor de wedstrijden en / of de aanbiedingen van de partners van de verzameling worden gedurende 3 jaar in actieve basis bewaard vanaf de laatst geregistreerde activiteit.

De gegevens verzameld van de betrokkenen via hun abonnementen op de nieuwsbrieven van LOUDINGADS SL worden bewaard tot het verzoek tot uitschrijving van de betrokken personen.

Voor werknemers hebben de teksten een variabele duur voor het bewaren van bepaalde gegevens. (Arbeidscontracten, facturen, belastingaangiften, URSSAF, pensioenfondsen, enz.) Onverminderd de wettelijke verplichtingen van instandhoudings- of verjaringstermijnen.

12. Herinnering aan uw rechten gedefinieerd door AVG

Volgens de bepalingen van artikel 12 van de AVG heeft u het recht om duidelijke, beknopte en transparante informatie te verkrijgen van ons bedrijf. Het doel van dit document is in de eerste plaats om de verplichtingen bedoeld in artikel 13 na te komen.

12.1 Recht op bevestiging van een behandeling

U hebt het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de bevestiging te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt. (artikel 15-1 van de AVG)

12.2 Toegangsrechten, doelen, categorieën, ontvangers, duur

U hebt recht op toegang tot de genoemde persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de doeleinden van de behandeling; (artikel 15-1a van de AVG)
 • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie; (artikel 15-1b van de AVG)
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; (artikel 15-1c van de AVG)
 • indien mogelijk, de bewaringstermijn van de beoogde persoonsgegevens, of de criteria die worden gebruikt om die duur te bepalen; (artikel 15-1d van de AVG)
 • Correctie, verwijdering, beperking, oppositie, portabiliteit

U hebt het recht om de controller te vragen:

 • de correctie van uw persoonlijke gegevens (artikel 16 van de AVG)
 • het opnemen van uw gegevens of het “recht om te worden vergeten” (artikel 17 van de AVG)
 • beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
 • het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens; (artikel 21 van de AVG)
 • het recht om uw gegevens te herstellen in een formaat dat gemakkelijk leesbaar is voor een machine om de draagbaarheid te garanderen; (artikel 20 van de AVG)

12.3 ICO-klacht, oorsprong van de gegevens, geautomatiseerde beslissing

U heeft ook het recht:

 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (artikel 15-1 f van de AVG)
 • wanneer persoonlijke gegevens niet bij u worden verzameld, alle informatie beschikbaar over hun bron; (artikel 15-1g van de AVG)
 • het verifiëren van het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica en de betekenis en verwachte gevolgen van dergelijke verwerking. (artikel 22 AVG) (artikel 15-1h van de AVG)

12.4 Het recht om te weten of uw gegevens onderhevig zijn aan grensoverschrijdende landen

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de geboden waarborgen als uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Unie. (artikel 15-2 van de AVG)

12.5 Het recht om een ​​kopie van uw gegevens te verkrijgen

U hebt het recht om, door uw identiteit te verantwoorden, van de verantwoordelijke voor de verwerking een elektronische of papieren kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, die in ons bedrijf of bij een van onze onderaannemers worden verwerkt. (op voorwaarde dat dit verzoek geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.)

U kunt elk verzoek hiertoe naar de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming sturen. (artikel 15-3 & 4 van de AVG)

12.6 Recht om instructies te geven in geval van overlijden

U hebt ook het recht om ons instructies te geven over het lot van uw gegevens na uw overlijden (wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 voor een digitale republiek)

12.7 Recht op intrekking van een eerder gegeven incassomachtiging

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde behandelingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking.

U moet over dit recht worden geïnformeerd voordat u toestemming geeft. Het moet zo eenvoudig voor u zijn om uw toestemming in te trekken als het is om het aan ons te geven. (artikel 7-3 van de AVG)

12.8 Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval u een inbreuk op uw gegevens vaststelt of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens een overtreding van de regels vormt.

We raden u echter aan eerst contact op te nemen met de DPO die hierboven is aangewezen om om opheldering te vragen.

12.9 Het recht op kennis van de gevolgen van een weigering om informatie te verstrekken

U wordt erop gewezen dat, in overeenstemming met artikel 32 van de Wet bescherming persoonsgegevens, de informatie die u ons verstrekt via de formulieren op de site nodig is om uw verzoek te beantwoorden.

U hebt het recht om te weigeren om ons deze informatie te sturen, maar u wordt erop gewezen dat het bedrijf LOUDINGADS SL in dit geval op zijn beurt kan weigeren te reageren op een onvolledig verzoek van u.

12.10 Het recht om niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde beslissing

U heeft het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die wettige gevolgen met betrekking tot u teweegbrengt. (art 22-1)

LOUDINGADS SL voert dergelijke gegevensverwerking niet uit.

12.11 Het recht om te eisen dat uw gegevens veilig worden bewaard

LOUDINGADS SL verzekert de veiligheid en duurzaamheid van uw persoonlijke gegevens door een reeks fysieke en logische beveiligingen in te voeren voor het behoud en de bescherming van uw gegevens, om te voorkomen dat ze worden vernietigd, beschadigd gewijzigd, omgeleid of gewijzigd.

13. Uitoefening van rechten

U hebt het recht om informatie over u in te zien en te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens of om portabiliteit vragen.

Om uw verschillende rechten, gedefinieerd in §12.7, uit te oefenen, moet u uw identiteit bewijzen en optioneel:

 • vertel ons waarom u ze wilt uitoefenen
 • bepaal precies de omtrek van de gegevens die u wilt kopiëren
 • geef het gewenste gegevensformaat op

U neemt hiervoor contact op met de DPO die verantwoordelijk is voor het toezicht op onze naleving.

De gedeeltelijke oppositie (of eenvoudig verzoek om uitschrijving) is een recht dat u kunt uitoefenen via een link op elke e-mail die u van ons ontvangt.

14. Cookiesbeleid op de website

U wordt erop gewezen dat tijdens uw bezoeken aan onze site een cookie automatisch in uw browser kan worden geïnstalleerd.

Onze cookies zijn verzamelingen gegevens die u niet kunnen identificeren, maar die primair bedoeld zijn om informatie over uw gedrag op de website vast te leggen. Met de configuratie van de instellingen van uw browsersoftware kunt u op de hoogte worden gehouden van de aanwezigheid van onze cookie en hebt u het recht om deze te weigeren.

15. Maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

LOUDINGADS SL heeft maatregelen genomen om inbreuken in de persoonlijke gegevens te voorkomen, waaronder:

 • Benoeming van functionaris voor gegevensbescherming bij LOUDINGADS SL
 • Sensibilisering van de teams voor de bescherming van persoonsgegevens
 • Beveiligingsaudit van het informatiesysteem
 • Implementatie van een algemeen gegevensbeschermingsbeleid

16. Toepasselijk recht en jurisdictie

Onze website en onze activiteiten vallen onder de Franse wetgeving. In geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze websites of haar activiteiten, zijn de Franse rechtbanken uitsluitend bevoegd.

17. Wijziging van dit gegevensbeschermingsbeleid

LOUDINGADS SL behoudt zich het recht voor dit gegevensbeschermingsbeleid te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld om rekening te houden met nieuwe verzamelde gegevens, wijzigingen in onze behandelingen of onze doeleinden, maar ook om ons in overeenstemming te brengen. gevallen van wijzigingen in bepaalde wet- en regelgevende bepalingen, met name met betrekking tot de Wet bescherming persoonsgegevens of de AVG.

We raden u aan dit document regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het geval van een substantiële wijziging van ons gegevensprivacybeleid, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via e-mail of wanneer u zich aanmeldt op de site.

Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (AVG) bepalen de regels voor toegang, raadpleging en gebruik van de site (hierna te noemen de site en toegankelijk op het volgende adres Voordeelpakkers) en zijn van toepassing op het gegevensbeschermingsbeleid en het cookiebeleid. Door een verbinding te maken met de Site, bevestigen gebruikers de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden zonder enige beperking of voorbehoud. LOUDINGADSbehoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving vermeldingen in de Gebruiksvoorwaarden van de Site te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen, in het bijzonder om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële, redactionele en / of technische ontwikkelingen.

1. Verbinding en gebruik

Het gebruik van de Site impliceert de kennis en acceptatie van de kenmerken en beperkingen van het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke omleidingen of hacking en risico’s van besmetting door mogelijke virussen die in het netwerk circuleren.

De uitgever wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van misbruik of een incident met betrekking tot het gebruik van de computer, toegang tot internet, onderhoud of storing van de servers, de telefoonlijn of enige andere technische verbinding.

Gebruikers trachten loyaal, respectvol en verantwoordelijk gedrag te vertonen. In dit geval worden Gebruikers uitgenodigd om hun verbinding met de Site te onderbreken. Gebruikers erkennen dat het gebruik van de Service op eigen risico is. De Site-service wordt hen aangeboden “zoals ze zijn” en zijn toegankelijk zonder enige garantie van beschikbaarheid en regelmaat, die ze volledig en zonder voorbehoud aanvaarden. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maken van de site en de inhoud ervan. Als zodanig verplichten de gebruikers zich in het bijzonder om niet (zonder dat deze lijst als volledig wordt beschouwd):

 • de Site op een illegale manier gebruiken of op enige manier die haar op enige wijze zou kunnen schaden,
 • vervalsen, je leeftijd verbergen of je voordoen als een andere persoon, of een valse identiteit creëren,
 • e registreren op de Site alle persoonlijke gegevens met betrekking tot een derde partij (postadres of e-mail, enz.),
 • zonder toestemming gebruik te maken van de account, service of systeem van een ander
 • kopiëren, weergeven, delen of op enige manier reproduceren van de inhoud van de Site inclusief Trojaanse paarden, of elke andere code ontworpen om zonder toestemming gegevens te onderscheppen, om te leiden of om de normale werking of functionaliteit van de besturing over te nemen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken elke software, computer, server of elektronische communicatietool zonder dat deze opsomming uitputtend is,
 • op elke manier persoonlijke gegevens van andere gebruikers van de Site verzamelen en opslaan;
 • downloaden, weergeven, verzenden op enige wijze elk element dat virussen, routines, scripts of programma’s kan bevatten die schade aan mensen of hun eigendommen kunnen veroorzaken. Iedereen die handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, is vatbaar voor burgerlijke en strafrechtelijke vervolging, die met name inbreuken op auteursrechten en / of naburige rechten, de rechten van databaseproducenten of verwerkingssystemen bestraft. geautomatiseerde gegevens.

2. Bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers van de site het recht om de verwerking van hun gegevens, het recht op bezwaar, toegang, portabiliteit, rectificatie en verwijdering van uw gegevens te beperken. Om deze rechten te kennen en uit te oefenen, raadpleegt u ons Privacybeleid.

3. Verzending van persoonlijke gegevens

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat LOUDINGADS SL haar gegevens mag overdragen aan derden die uitsluitend behoren tot de hierboven aangegeven sectoren van activiteit, zodat zij de Gebruiker, inclusief elektronisch, kunnen informeren over hun producten en diensten.

 • Groepsaankoop
 • Openbaar bestuur
 • Eten / Gastronomie / Servies
 • Ambachten en industriële producten
 • Recepten en voedingsadviezen
 • Restauratie
 • Gebruiksvoorwerpen, servies en decoratie
 • Huisdieren
 • Huishoudelijke apparaten
 • Kunst / ambacht
 • Auto / twee wielen / nautisch
 • Verzekering
 • Brandstof
 • Verenigingen
 • Communicatie en entertainment
 • Cosmetica en parfumerie
 • Decoratie en interieurs, meubels
 • Distributie en elektronische handel
 • Werkgelegenheid, opleiding en werving
 • Opleiding
 • Voorlopig
 • Banen
 • Partime banen
 • Extreme sporten en avontuur
 • Sportuitrusting
 • Fitness
 • Tennis, golf, skiën en fietsen, etc.
 • Transport en opslag
 • Parkeren
 • Onderhoud en reserveonderdelen
 • Diensten
 • Parkeren
 • Nieuwe en gebruikte voertuigen
 • Consumptiegoederen
 • DIY
 • Rommelmarkt, aanbetaling
 • Bouw, doe-het-zelf en constructie
 • Bouw en renovatie
 • Bouw- en doe-het-zelfapparatuur
 • Geschenken en gadgets
 • Caritatief
 • NGO
 • Weddenschappen, sportweddenschappen, poker, andere kaartspellen
 • Fotografie
 • Ontmoeten

LOUDINGADSwerkt met honderd handelspartners waaronder: Awin; Effinity; Timeone; Tradedoubler; TF1; Netaffiliation; Notify, Air France; Allianz; Bouygues Real Estate; Dorcel SA; Leclerc Reizen; Renault; SFR; Vinci; Volskwagen … De volledige lijst kan op verzoek worden verstrekt.

4. Intellectuele eigendom

De inhoud van de Site, de algemene structuur, de boomstructuur, de tekstuele inhoud, de afbeeldingen en de logo’s waaruit de site is samengesteld, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf LOUDINGADS SL. Elke weergave, geheel of gedeeltelijk, van deze Site of de inhoud ervan, op elk medium, voor een collectief of professioneel gebruik, zelfs intern in het bedrijf, door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming LOUDINGADS SL is verboden en vormt een inbreuk bestraft door artikelen L.335-2 en volgende van de Code van de Intellectuele Eigendom, evenals de overtreding van deze bepalingen de overtreder en alle personen die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties voorzien door de Franse wet.

5. Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Franse recht is bij uitsluiting bevoegd om de uitvoering of interpretatie van deze voorwaarden en de niet-naleving door gebruikers, ongeacht de locatie ervan, van deze bepalingen te beoordelen. In geval van geschillen en bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van Parijs alleen bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de partijen, met name over de formatie, de uitvoering, de interpretatie of de annulering ervan, en dit omvat het voorzorgsbeginsel. procedures, de noodprocedures, in geval van kort geding, garantieclaims, petities of meerdere verdachten.

6. Contact

Voor elk verzoek om informatie of rapportage over de inhoud van de site, kunnen gebruikers contact met ons opnemen: database@loudingads.com of per post: CARRER BUENOS AIRES 38, ENTRESUELO F, 08029 BARCELONA, SPANJE.

Uitschrijven

Voer uw e-mailadres in om u uit te schrijven van WowZard. Vanaf dit moment ontvangt u geen e-mails van WowZard en worden uw gegevens permanent uit de database verwijderd.

Gebruik dit formulier om contact met ons op te nemen